Banner Mesajı

İK Olarak Amacımız


Koçtaş İnsan Kaynakları; “en değerli sermayemiz insan gücümüzdür” anlayışıyla;

  • Hızlı büyümeye ve değişime uyum sağlayan
  • İşinde yenilikçi
  • Kendisini ve çevresini sürekli geliştiren
  • Hedeflerini gerçekleştirirken destek alacağı
  • Rekabet avantajı olarak gördüğü
  • Adayların şirket bünyesine alınmasını ve elde tutulmasını sağlayan tüm sistem ve süreçlerin şirket içinde hayata geçirilmesini, sürekliliğini ve sahiplenilmesini hedefler.